Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Enterprise Management

Wydawca | Publisher
prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
 Adres Wydawcy: Katowicka 65/5, 45-061 Opole


Czasopismo ukazuje się od 2023 r. jako półrocznik (uprzednio w latach 1998-2022 kwartalnik)  w modelu Open Access na licencji CC BY-NC-ND 3.0
The journal has been published since 2023 as a biannual (previously quarterly from 1998-2022) in the Open Access model under the CC BY-NC-ND 3.0 licence.

Prenumerata | Subscription
Zamówienia na prenumeratę prosimy składać pisemnie (e-mail) lub telefonicznie w redakcji. Cena numeru wraz z VAT wynosi 30 zł.
Druk | Printed by
Mazowieckie Centrum Poligrafii, M. Ciurlionisa 4, 05-260 Marki. Nakład: 550 egz.© PTZP 2023. Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023. 

Mobirise.com

Created with Mobirise ‌

Offline Website Maker