Nr 1 (2011)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK
Wieloaspektowe ujęcie wartości produktów przemysłowych na przykładzie wyrobów hutniczych oferowanych klientom instytucjonalnym – PDF

Arkadiusz GOLA, Antoni ŚWIĆ
Algorytm generowania œścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek – PDF

Janusz MLECZKO
Przepływ danych w zarządzaniu operacyjnym wyrobów wariantowych – PDF

Andrzej PACANA, Piotr KUSOWSKI
Intranetowy system zarządzania zleceniami – PDF

Alfred PASZEK
Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Część II: przykład – PDF

Waldemar SKOMUDEK
Strategia w zarządzaniu podmiotem skonsolidowanym działającym w warunkach rynkowych – PDF

Marek WIRKUS, Dariusz MACIĄGOWSKI
Metody określania i wykorzystania zdolności produkcyjnych w warunkach mass customization – PDF