Nr 1 (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna ANTOSZ, Tomasz WALAS
Doskonalenie procesu oceny dostawców na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa – PDF

Waldemar BOJAR, Wojciech ŻARSKI
Zastosowanie modelu kalkulacji różnicowych do usprawnienia procesu produkcji brykietu opałowego z agrobiomasy – PDF

Dominik KOWAL
Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego – PDF

Przemysław NIEWIADOMSKI, Ewa DOSTATNI
System agentowy jako narzędzie kreowania luki kompetencyjnej menedżera – PDF