Nr 1 (2013)

 

 

 

 

 

 

 

Józef GAWLIK, Jan REWILAK, Tomasz TOKAJ
Nowe wskaźniki efektywności procesu wdrażania produkcji nowatorskich wyrobów, realizowanego na podstawie wytycznych branży motoryzacyjnej – PDF

Grzegorz GUNIA
Implementacja zintegrowanego systemu informatycznego w małym przedsiębiorstwie przemysłu odzieżowego – PDF

Anna LANDWÓJTOWICZ, Ryszard KNOSALA
Wykorzystanie sieci bayesowskich w szacowaniu ryzyka innowacyjnego – PDF

Przemysław NIEWIADOMSKI, Ewa DOSTATNI
Kompetencje wykonawcze w procesie produkcyjnym na przykładzie praktycznym – PDF

Paweł PAWLEWSKI
Wymagania dla symulacji logistycznych sieci multimodalnych – PDF