Nr 1 (2014)

14_4

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna ANTOSZ, Ilona NOWAK-FRAŃCZAK
Badanie świadomości projakościowej pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa – PDF

Maria BARON-PUDA
Financial and non-financial aspects of motivating employees through job re-design – PDF

Ewa DOSTATNI, Anna KARWASZ, Jacek DIAKUN
Estimating recycling cost at product design stage – PDF

Krzysztof DZIEKOŃSKI, Paweł CZEPIEL
Analiza funkcjonowania systemu kanban w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Grzegorz GRALEWICZ
System automatycznej identyfikacji i zarządzania środkami ochrony indywidualnej w zakładzie pracy – PDF

Tomasz JASIŃSKI
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych przez przedsiębiorstwa eksportujące oraz importujące – PDF

Michaela ROSTEK, Ryszard KNOSALA
Badanie produktywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF