Nr 2 (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Adriana HALIKOWSKA, Zofia WILIMOWSKA
Model zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem systemów wieloagentowych – PDF

Justyna PATALAS-MALISZEWSKA
Strategiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym w innowacyjnym przedsiębiorstwie sektora MSP – PDF

Jan REWILAK, Tomasz TOKAJ
Procedura procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP) jako standard zapewnienia jakości dostawców (SQA) w przedsiębiorstwach produkcyjnych – PDF

Marek WIRKUS, Karol BĄK
Efekty zastosowania planowania kroczącego na przykładzie fabryki mebli – PDF