Nr 2 (2013)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK
Budowanie kultury bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA, Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ
Wykorzystanie pomiarów jakości w planowaniu procesów innowacji – PDF

Barbara KARLIŃSKA, Ryszard KNOSALA
Sesja twórcza jako sposób kreatywnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie – PDF

Janusz MLECZKO
Wykorzystywanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania w jednostkowej i małoseryjnej produkcji wyrobów – PDF

Paweł PAWLEWSKI
Narzędzia symulacyjne wspomagające modelowanie i projektowanie logistycznych sieci multimodalnych w praktyce – PDF