Nr 2 (2014)

 14_4

 

 

 

 

 

 

Jarosław CHROBOT
System komputerowego wspomagania przygotowania receptur do produkcji pianek poliuretanowych – PDF

Euboslav DULINA, Martin GAŚO
Stereoscopic record in ergonomics – PDF

Remigiusz IWAŃKOWICZ
Zbiór dopuszczalnych planów montażu wielkowymiarowych konstrukcji oceanotechnicznych – PDF

Milena SADOWIŃSKA
Zastosowanie logicznych drzew decyzyjnych do analizy wad w etapie lutowania na fali podczas montażu SMT – PDF

Janusz ZĄBEK
Wybór marki a wybór organizacji – wpływ informacji zwrotnej od klienta na jakość usługi – PDF

Marcin ZEMCZAK, Krzysztof KALINOWSKI
Computer aided order sequencing in a mixed – model assembly system – PDF