Nr 3 (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław CZADER
Zarządzanie ryzykiem jako element ograniczenia niepewności działania przedsiębiorstwa – PDF

Bożena GAJDZIK
Poziom zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą – PDF

Barbara KARLIŃSKA, Ryszard KNOSALA
Model procesu twórczego a rozwój innowacji procesowych – PDF

Sławomir KŁOS
Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących produkcję na zlecenie klienta – PDF