Nr 3 (2014)

14_4

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena BĄCZKOWICZ
Using value stream map and process mapping for vizualization recovery boiler os-5 production – PDF

Sebastian BIAŁOSKURSKI
Wpływ wizerunku na zachowania zakupowe nabywców marnych żywności – PDF

Grzegorz GUNIA
Implementation of an integrated management information system to a sample machine industry enterprise – PDF

Adrian KAMPA
Ekonomiczne uwarunkowania robotyzacji procesów produkcyjnych – PDF

Małgorzata SŁAWIŃSKA, Marcin BUTLEWSKI
Podsystem ergonomiczny jako zasób informacji eksploatacyjnej maszyn – PDF

Sławomir ZATOR
Badania wybranych systemów lokalnego pozycjonowania w przestrzeni – PDF