Nr 4 (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Maria BARON-PUDA
Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych – PDF

Sławomir JUŚCIŃSKI
Innowacyjne ujęcie zarządzania logistycznego obsługą techniczną pojazdów i maszyn rolniczych – PDF

Milan KOVAĆ, Andrea LEŚKOVA, Eubica KOVAĆOVA
Studium pojęcia agile manufacturing w systemach produkcyjnych, wskaźniki agilności dostawców dla zakładów branży motoryzacyjnej – PDF

Piotr KOZIK, Jarosław SĘP
Planowanie zapotrzebowania części zamiennych silnika lotniczego w prototypie informatycznego systemu DEL – PDF