Nr 4 (2013)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK
Polityka zmniejszania absencji powypadkowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym –PDF

Marek KUNASZ
Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa – wyniki badań – PDF

Branislav MIĆIETA, Janusz MLECZKO
Uwarunkowania kosztowe wytwarzania wyrobów dostosowanych do potrzeb klienta – PDF

Eugeniusz NIEDZIELSKI
Stałość i zmienność w teorii i praktyce zarządzania – PDF

Przemysław PLECKA
Wybrane metody wyceny modyfikacji systemów ERP – PDF

Agata SZEPTUCH
Zastosowanie logiki rozmytej w badaniach gotowości operacyjnej przedsiębiorstw w procesach zarządzania strategicznego – PDF

Janusz ZĄBEK
Wyrób niezgodny w działalności dealerskiej – PDF