14_4

 

 

 

 

 

 

 

Robert CIEŚLAK, Ireneusz WYSOCKI
Badanie struktury platformy montażowej w firmie ELEKTROBUDOWA SA – PDF

Małgorzata JASIULEWICZ-KACZMAREK, Agnieszka MISZTAL, Marcin BUTLEWSKI
Koncepcja holonowego modelu doskonalenia jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach – PDF

Damian KRENCZYK, Małgorzata OLENDER
Zastosowanie teorii gier w planowaniu produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych systemów symulacyjnych – PDF

Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Waldemar SKOMUDEK
Ocena poziomu wiedzy osób kierujących projektami w zakresie stosowania metod zarządzania – PDF

Sabina MOTKA
Uogólniony model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie – PDF

Justyna PRZYCHODZEŃ
Sustainable Oriented Innovations (SOI) – innowacje dla trwałego rozwoju – PDF

Dorota WIĘCEK
Costs determination at the stage of production processes design – PDF