Nr 2 (2010)

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena DIERING, Edward PAJĄK
Bieżąca ocena przydatności systemów pomiarowych. Część II: Weryfikacja metody – PDF

Bożena GAJDZIK
Benchmarking wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – PDF

Anna GRĘDA
Wybór efektywnego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu spożywczego – PDF

Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Stanisław KOWALSKI
Metody oceny dostawców i kontroli dostaw w zintegrowanym systemie zarządzania jakością na przykładzie polskich zakładów zbożowych Kraków SA – PDF

Maciej STANISZEWSKI, Stanisław LEGUTKO
Analiza skutków redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie produkcyjnym spowodowanej sezonowością produkcji – PDF

Agnieszka POŁOMSKA-JASIENOWSKA
Specyfika współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw z innymi podmiotami rynku – PDF

Katarzyna RUDNIK, Anna WALASZEK-BABISZEWSKA
Rozmyty system wnioskujący o modelu bazującym na regułach asocjacji – PDF