Nr 4 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Maria CIEŚLA, Bogna MRÓWCZYŃSKA
Analiza istotności wprowadzania systemu kaizen w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej – PDF

Jacek HABEL
Zastosowanie baz danych w analizie danych historycznych sprzedaży na potrzeby klasyfikacji pozycji materiałowych i sterowania zapasami – PDF

Dariusz PLINTA, Monika BANACH
Ocena propozycji usprawnień produkcji – PDF

Łukasz Mateusz SURA
Co warto wiedzieć o modnych koncepcjach zarządzania organizacjami? Outsourcing – PDF

Dorota WIĘCEK
Metody szacowania kosztów na etapie projektowania i kształtowania procesów produkcyjnych – PDF

Janusz ZĄBEK
Wpływ elementów koncepcji fenomenologicznej na rozwój organizacji dealerskich – PDF