Nr 3 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Maria BARON-PUDA
Occupational risk asssessment in management of health and safety in workplaces – PDF

Joanna GAJDA
Zaufanie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem – PDF

Tomasz TOKAJ
Koncepcja metodyki ciągłego doskonalenia procesu jakościowego przygotowania procesu produkcyjnego – PDF

Barbara WASILEWSKA, Ryszard KNOSALA
Projekt systemu doboru metod stymulowania rozwiązań technicznych – PDF

Marta ZYGIER
Jak zostać przedsiębiorcą zagranicznym w Polsce? Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w Polsce – PDF

Agnieszka ŻURAW
Przygotowanie przedsiębiorstwa do audytu energetycznego – PDF

Krzysztof ŻYWICKI, Przemysław CHABOWSKI, Piotr DWORCZAK
Zmniejszenie udziału czasów przezbrajania w dostępnym czasie pracy maszyn – PDF