Nr 1 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji – wymiar praktyczny – PDF

Peter BUBENIK, Filip HORAK
Integrating simulation into data mining – PDF

Bożena GAJDZIK
Zarządzanie produktywnością maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Marek KOKOT
Wykorzystanie metod wspomagania produkcji w branży automotive – PDF

Daria PILAWSKA
Schyłek finansowo-premiowych systemów motywacyjnych – PDF

Barbara WASILEWSKA, Ryszard KNOSALA
Kreatywność zaawansowana jako warunek konieczny w procesach innowacyjnych – PDF

Krzysztof ŻYWICKI, Paulina REWERS
Organizacja przepływu ciągłego w procesie produkcyjnym z uwzględnieniem zmienności zapotrzebowania na wyroby – PDF