Nr 4 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Anna BORATYŃSKA-SALA
Banki „efektów” w teorii i praktyce TRIZ – PDF

Izabela D. CZABAK-GÓRSKA
Karty kontrolne x̅ i r dla rozkładów skośnych – studium przypadku – PDF

Karol DĄBROWSKI, Katarzyna SKRZYPEK
Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej i automotive – PDF

Łukasz DRAGUN
Analiza ryzyka metodą FMEA pracy wentylatora powietrza świeżego jako elementu systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej – PDF

Ewelina KOSICKA, Dariusz MAZURKIEWICZ, Arkadiusz GOLA
Model adaptacyjnego algorytmu wspomagania decyzji w systemie utrzymania ruchu – PDF

Dagmara MICHTA, Bożena KACZMARSKA
Źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach – wyniki badań – PDF