Nr 3 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław CHROBOT
Systemy śledzenia produkcji / kontroli przepływu – uniwersalne rozwiązania wobec dedykowanych aplikacji – PDF

Izabela D. CZABAK-GÓRSKA, Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ
Wskaźniki zdolności jakościowej dla rozkładów skośnych – studium przypadku – PDF

Teresa MYJAK
Zmiany wewnątrz organizacji w opinii osób zatrudnionych na umowy pracownicze i niepracownicze – PDF

Paulina REWERS, Adam HAMROL, Krzysztof ŻYWICKI, Przemysław CHABOWSKI
Metodyka postępowania przy wprowadzaniu poziomowanej produkcji – PDF

Michaela ROSTEK, Ryszard KNOSALA
Porównanie dwóch sposobów podziału wskaźników produktywności uwzględniając procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych – PDF

Halyna SAVINA, Iuliia GRYSHAIEVA
Rola i miejsce sektora państwowego we współczesnej gospodarce – PDF