Nr 1 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Maria CIEŚLA, Rafał MAZUR, Adam BOGACKI, Andrzej GWÓŹDŹ
Model logistycznej obsługi zwrotów sprzętu elektronicznego i elektroniki w sieci handlu detalicznego – PDF

Bożena GAJDZIK
Zastosowanie metody 70-20-10 w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Joanna KRAJEWSKA-ŚPIEWAK
Modelowanie stanu warstwy wierzchniej za pomocą sieci neuronowych – PDF

Eugeniusz NIEDZIELSKI
Partycypacja pracownicza w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – PDF

Estera PIETRAS
Zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji – PDF

Beata SIUTA-STOLARSKA
Zagadnienie ryzyka w rozwoju produktu – PDF

Paweł ZĄBEK
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w aspekcie zapalności pyłów organicznych – PDF