Nr 2 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Beata NONAS, Ewa STANIEWSKA
Identyfikacja przyczyn występowania wyrobów niezgodnych w kontekście funkcjonowania łańcucha dostaw – PDF

Małgorzata OLENDER
Wspomaganie podejmowania decyzji w dynamicznych sieciach wytwarzania – PDF

Łukasz POLOCZEK, Andrzej KIEŁBUS
Wpływ czynników technologicznych na jakość odlewów ze stopów aluminium – PDF

Łukasz SOBASZEK, Antoni ŚWIĆ, Arkadiusz GOLA
Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych – PDF

Kinga STECUŁA
Wykorzystanie modelu OEE do wyznaczenia efektywności maszyn – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych – PDF

Agnieszka ŻYRA
Elektroerozyjne drążenie żarowytrzymałych stopów niklu – PDF