Nr 4 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Anna BORATYŃSKA-SALA
Prawa rozwoju systemów technicznych jako narzędzie kształtowania nowego produktu – PDF

Anna Małgorzata DEPTUŁA, Ryszard KNOSALA
Innowacje i ich ryzyko – czy warto próbować? – PDF

Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA, Krzysztof FIEGLER
Ocena potencjalnych efektów wdrożenia innowacji organizacyjnej w systemie produkcyjnym na przykładzie IPOsystemu – PDF

Bożena KACZMARSKA, Wacław GIERULSKI, Arkadiusz KWAPISZ, Dagmara MICHTA
Ocena stanu techniki i ochrona patentowa w procesie transferu technologii – PDF

Aleksander MOCZAŁA
Kooperacja i kooperencja w procesie innowacji – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach – PDF