Nr 3 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

L’uboslav DULINA, Martin GAŚO, Miroslava KRAMAROVA, Dariusz PLINTA
Wydajność pracowników i ergonomiczny program prewencyjny – PDF

Joanna GAJDA
Ryzyko jako ważny element działalności biznesowej w świetle badań autorskich – PDF

Bożena GAJDZIK
Zarządzanie czasem pracy w hutnictwie – analiza sektorowa i studium przypadku – PDF

Adam MAŃKA
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie w kontekście teorii ograniczeń – PDF

Janusz MLECZKO, Maria BARON-PUDA
Kształtowanie struktury kwalifikacyjnej zatrudnienia w warunkach produkcji kastomizowanej – PDF

Joanna SADŁOWSKA-WRZESIŃSKA, Edward KOWAL
Rola specjalisty BHP w kształtowaniu psychospołecznych aspektów kultury bezpieczeństwa – PDF

Jarosław STAŃCZYK
Zastosowanie max-plus algebry w modelowaniu i analizie efektywności systemów produkcyjnych –PDF