Nr 1 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof EJSMONT, Jan LIPIAK
Zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie poligraficznym – studium przypadku – PDF

Edyta KARDAS
Wykorzystanie narzędzi jakości do oceny jakościowej wybranego produktu – PDF

Andrzej MATRAS, Wojciech ZĘBALA
Badania toczenia spiekanych proszkowo materiałów z zastosowaniem oprogramowania production module – PDF

Wacław GIERULSKI, Ryszard SERAFIN
Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych – PDF

Beata SZCZERBA
Wykorzystanie notacji BPMN jako metody wspomagającej automatyzację procesów na przykładzie systemu zarządzania reklamacjami w branży motoryzacyjnej – PDF

Marek WIRKUS, Jacek BAJORSKI
Wypadki i sytuacje niebezpieczne w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy – PDF