Nr 3 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Baron-Puda
Paradygmat elastyczności funkcjonalnej w polityce kadrowej przedsiębiorstwa o produkcji jednostkowej – PDF

Aleksandra Greń, Paweł Zaziębło
Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w celu zwiększenia efektywności maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Eckbert Jankowski, Christoph André Dreßler, Duc Tran Anh
Education in the context Industry 4.0 at the Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg – PDF

Milan Martinkovič, Róbert Hodoň, Vladimíra Biňasová, Sławomir Kukla
Implementation of computer simulation in the assembly plant in terms of an innovative solution for workflow optimisation – PDF