Nr 4 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Grznár, Štefan Mozol, Milan Gregor, Vladimír Vavrík
An optimization methodology for sustainable development of production lines – PDF

Janusz Mleczko
Zastosowanie metod teorii ograniczeń i dynamicznego grupowania zadań do wspomagania planowania procesów obróbki cieplnej – PDF

Marcin Topczak, Justyna Patalas-Maliszewska
Model oceny poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Rafał Wojszczyk
Model i metoda oceny jakości implementacji wzorców projektowych – PDF