Nr 2 (2020)

Maria Baron-Puda, Damian Kolny
Zastosowanie wybranych metod twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii produkcji
The use of chosen creative thinking methods in solving problems of production engineering – PDF

Kateryna Czerniachowska, Radosław Wichniarek
Shelf space allocation models in retail enterprise – PDF

Przemysław Niewiadomski
Gospodarka narzędziowa jako płaszczyzna dyskursu o dojrzałości wytwórców – rozpoznanie w sektorze maszyn rolniczych
Tool management as a plain of discussion on manufacturers’ maturity – identification in the agricultural machinery sector – PDF

Dominika Siwiec, Andrzej Pacana
Analysis of the causes of porosity identified by non-destructive testing – PDF