Nr 4 (2020)

Marián Matys, Martin Krajčovič, Gabriela Gabajová, Dariusz Więcek
Software solution for 3D modelling and its application for education in industrial engineering – PDF

Aleksander Moczała, Katarzyna Radwan
Zarządzanie projektem innowacyjnym w warunkach produkcji małoseryjnej – cz. I. Tworzenie koncepcji innowacji według metodyki Strategii Błękitnego Oceanu
Innovative project management in the conditions of small batch production – Part I. Creating the concept of innovation according to the methodology of the Blue Ocean Strategy – PDF

Wojciech Musiał, Dariusz Skalski, Bogdan Wankiewicz
Koncepcja zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego do współpracy z osobami z niepełnosprawnością kompensującego dysfunkcje manualne pracownika z wykorzystaniem robotów typu Yumi
The concept of a robotic production center for cooperation with people with disabilities and for compensating manual dysfunctions of an employee using a Yumi type robot – PDF

Agnieszka Terelak-Tymczyna, Eliza Jarysz-Kamińska, Emilia Bachtiak-Radka
Koncepcja i projekt gry dydaktycznej dla potrzeb szkolenia personelu z zakresu Lean Manufacturing
Concept and design of the didactic games for the staff training with the concept of lean manufacturing – PDF