nr 2 (2020)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management, Vol. 23, No. 2 (2020)

Spis treści | Table of contents – PDF

Maria Baron-Puda, Damian Kolny
Zastosowanie wybranych metod twórczego myślenia w rozwiazywaniu problemów z zakresu inżynierii produkcji (The use of chosen creative thinking methods in solving problems of production engineering ) PDF

Kateryna Czerniachowska, Radosław Wichniarek
Shelf space allocation models in retail enterprise PDF

Przemysław Niewiadomski
Gospodarka narzędziowa jako płaszczyzna dyskursu o dojrzałości wytwórców – rozpoznanie w sektorze maszyn rolniczych (Tool management as a plain of discussion on manufacturers’ maturity – identification in the agricultural machinery sector) – PDF

Dominika Siwiec, Andrzej Pacana
Analysis of the causes of porosity identified by non-destructive testing– PDF


© PTZP 2023. Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023. 

 Free Web Site  Building Software

Created with ‌

Free Web Site Building Software