nr 4 (2020)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management, Vol. 23, No. 4 (2020)

Spis treści | Table of contents – PDF

Mari´an Matys, Martin Krajˇcoviˇc, Gabriela Gabajov´a, Dariusz Więcek
Software solution for 3D modelling and its application for education in industrial engineering PDF

Aleksander Moczała, Katarzyna Radwan
Zarzadzanie projektem innowacyjnym w warunkach produkcji małoseryjnej – cz. I. Tworzenie koncepcji innowacji według metodyki Strategii Błękitnego Oceanu (Innovative project management in the conditions of small batch production – Part I. Creating the concept of innovation according to the methodology of the Blue Ocean Strategy) PDF

Wojciech Musiał, Dariusz Skalski, Bogdan Wankiewicz
Koncepcja zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego do współpracy z osobami z niepełnosprawnością kompensującego dysfunkcje manualne pracownika z wykorzystaniem robotów typu Yumi (The concept of a robotic production center for cooperationwith people with disabilities and for compensating manual dysfunctions of an employee using a Yumi type robot) PDF

Agnieszka Terelak-Tymczyna, Eliza Jarysz-Kamińska, Emilia Bachtiak-Radka
Koncepcja i projekt gry dydaktycznej dla potrzeb szkolenia personelu z zakresu Lean Manufacturing (Concept and design of the didactic games for the staff
training with the concept of lean manufacturing)
 – PDF

© PTZP 2023. Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023. 

 Free Web Site  Builder Software

Created with Mobirise ‌

Offline Website Maker