nr 3-4 (2021)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management, Vol. 24, No. 3-4 (2021)

Spis treści | Table of contents – PDF

Daria Bednarz, Kamila Tomczak-Horyń. 
Badanie kultury proinnowacyjnej na wybranym przykładzie (Research on pro-innovation culture on a selected example) PDF

Eleonóra Bigošová, Ĺuboslav Dulina, Miroslava Barbušová, Dariusz Plinta, David Strnad
Influence of work and working conditions on the spinal diseases – PDF

Sławomir Kłos, Tomasz Nalewa
Analiza czynników wpływających na efektywność procesów w zakładach produkcyjnych o niskim stopniu automatyzacji - studium przypadku (Analysis of factors affecting the efficiency of processes in low-automation production plants - case study of a polish automotive company) PDF

Aleksander Moczała, Katarzyna Radwan
Zarządzanie projektem innowacyjnym w warunkach produkcji małoseryjnej - cz. II. Tworzenie modelu biznesowego (Innovative project management in the conditions of small batch production - Part II. Building a business model)PDF

Przemysław Niewiadomski
Konkretyzacja strategii z perspektywy wybranych mikrofundamentów modelu biznesu - rozpoznanie w sektorze producentów maszyn rolniczych (Concreting a strategy from the perspective of selected micro-foundations of the business model - diagnosis in the agricultural machine producers sector) PDF

© PTZP 2023. Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023. 

Mobirise.com

Made with Mobirise ‌

Free Web Designer Software