Admin

Nr 4 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Grznár, Štefan Mozol, Milan Gregor, Vladimír Vavrík
An optimization methodology for sustainable development of production lines – PDF

Janusz Mleczko
Zastosowanie metod teorii ograniczeń i dynamicznego grupowania zadań do wspomagania planowania procesów obróbki cieplnej – PDF

Marcin Topczak, Justyna Patalas-Maliszewska
Model oceny poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Rafał Wojszczyk
Model i metoda oceny jakości implementacji wzorców projektowych – PDF

Nr 3 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Baron-Puda
Paradygmat elastyczności funkcjonalnej w polityce kadrowej przedsiębiorstwa o produkcji jednostkowej – PDF

Aleksandra Greń, Paweł Zaziębło
Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w celu zwiększenia efektywności maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Eckbert Jankowski, Christoph André Dreßler, Duc Tran Anh
Education in the context Industry 4.0 at the Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg – PDF

Milan Martinkovič, Róbert Hodoň, Vladimíra Biňasová, Sławomir Kukla
Implementation of computer simulation in the assembly plant in terms of an innovative solution for workflow optimisation – PDF

Nr 2 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Analysis of the efficiency of machine use on the production line of interior doors – PDF

Grzegorz Gunia
Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw w kontekście przemysłu 4.0 – PDF

Anna Komarnicka, Bartłomiej Jankowski
Dobór zespołów roboczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych – PDF

Paweł Rajczyk
Analiza nowych konstrukcji segmentowych tarcz ściernych przeznaczonych do szlifowania granitu – PDF

Nr 1 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mączewska, Aleksandra Polak-Sopińska
Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną – PDF

Witold Nawrocki
Analiza wybranych wskaźników niezawodności w systemie TPM do integracji procesów produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Analysis of the causes of mechanical damage in production of furniture fronts – PDF

Agnieszka Żyra, Sebastian Skoczypiec
Badania wstępne obróbki elektroerozyjnej w gazie z zastosowaniem dodatkowego chłodzenia przedmiotu obrabianego – PDF

Nr 4 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz POLOCZEK, Andrzej KIEŁBUS
Wpływ czynników produkcyjnych na jakość wysokociśnieniowych odlewów wykonanych ze stopów z grupy Al-Si – analiza z wykorzystaniem diagramu Ishikawy – PDF

Peter POÓR, Josef BASI
Overview of current issues in industry 4.0 implementation – PDF

Zofia ŚWIĘCICKA, Mariola SATERNUS, Bożena GAJDZIK
Model map of the process of implementing a new platinum recovery technology from used car catalysts on the domestic market – PDF

Agnieszka TERELAK-TYMCZYNA, Agata BINIEK, Emilia BACHTIAK-RADKA
Identyfikacja problemów w procesie produkcji mieszanki gumowej z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością – PDF

Vladyslav VLASOV
Increasing the implementation capability of Lean Six Sigma through the integration with a learning organisation concept – PDF

Nr 3 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK, Sandra GRABOWSKA
Modele biznesowe w przedsiębiorstwach 4.0 – próba identyfikacji założeń użytych do wyznaczenia nowych modeli biznesu – PDF

Ewa GOLIŃSKA
Doskonalenie procesu postępowania z niezgodnością bazujące na raporcie 8D – PDF

Edyta KARDAS, Pavlrna PUSTEJOVSKA
The analysis and improvement of product quality using selected methods and tools in automotive industry enterprise – PDF

Martin KRAJCOVIC, Tomas GREGOR, Monika BUCKOVA
Digital configurator of factories – PDF

Duc TRAN ANH, Christoph Andre DREBLER, Eckbert JANKOWSKI
Social perception of digitization in germany – PDF

Nr 2 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Ivana CECHOVA, Luboslav DULINA, Miroslava KRAMAROVA
Musculoskeletal disorders at nursing work – PDF

Bożena KACZMARSKA, Wacław GIERULSKI, Łukasz WOJCIESZAK
Inclusiveness as an attribute of development from the aspect of intellectual property protection – PDF

Tomasz NALEWA
The application of video monitoring in the control of order picking – PDF

Andrzej PACANA, Dominika SIWIEC
An analysis of making an investment decision utilizing selected methods of strategic management – PDF

Nr 1 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Rafał HUBICKI, Maria RICHERT, Piotr ŁEBKOWSKI
An analysis of the efficient use of machinery in an aluminum extrusion plant – PDF

Korneliusz ŁUKASIAK
The utilization of acoustic waves in fire suppression and prevention – PDF

Marcin OLKIEWICZ
Technology foresight: an instrument for identifying organisational improvement – PDF

Andrzej PACANA, Karolina CZERWIŃSKA
Selected aspects of production control a crankshaft with a free forging method TR – PDF

Nr 4 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Anna BORATYŃSKA-SALA
Prawa rozwoju systemów technicznych jako narzędzie kształtowania nowego produktu – PDF

Anna Małgorzata DEPTUŁA, Ryszard KNOSALA
Innowacje i ich ryzyko – czy warto próbować? – PDF

Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA, Krzysztof FIEGLER
Ocena potencjalnych efektów wdrożenia innowacji organizacyjnej w systemie produkcyjnym na przykładzie IPOsystemu – PDF

Bożena KACZMARSKA, Wacław GIERULSKI, Arkadiusz KWAPISZ, Dagmara MICHTA
Ocena stanu techniki i ochrona patentowa w procesie transferu technologii – PDF

Aleksander MOCZAŁA
Kooperacja i kooperencja w procesie innowacji – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach – PDF

Nr 3 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

L’uboslav DULINA, Martin GAŚO, Miroslava KRAMAROVA, Dariusz PLINTA
Wydajność pracowników i ergonomiczny program prewencyjny – PDF

Joanna GAJDA
Ryzyko jako ważny element działalności biznesowej w świetle badań autorskich – PDF

Bożena GAJDZIK
Zarządzanie czasem pracy w hutnictwie – analiza sektorowa i studium przypadku – PDF

Adam MAŃKA
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie w kontekście teorii ograniczeń – PDF

Janusz MLECZKO, Maria BARON-PUDA
Kształtowanie struktury kwalifikacyjnej zatrudnienia w warunkach produkcji kastomizowanej – PDF

Joanna SADŁOWSKA-WRZESIŃSKA, Edward KOWAL
Rola specjalisty BHP w kształtowaniu psychospołecznych aspektów kultury bezpieczeństwa – PDF

Jarosław STAŃCZYK
Zastosowanie max-plus algebry w modelowaniu i analizie efektywności systemów produkcyjnych –PDF