Admin

Nr 4 (2020)

Marián Matys, Martin Krajčovič, Gabriela Gabajová, Dariusz Więcek
Software solution for 3D modelling and its application for education in industrial engineering – PDF

Aleksander Moczała, Katarzyna Radwan
Zarządzanie projektem innowacyjnym w warunkach produkcji małoseryjnej – cz. I. Tworzenie koncepcji innowacji według metodyki Strategii Błękitnego Oceanu
Innovative project management in the conditions of small batch production – Part I. Creating the concept of innovation according to the methodology of the Blue Ocean Strategy – PDF

Wojciech Musiał, Dariusz Skalski, Bogdan Wankiewicz
Koncepcja zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego do współpracy z osobami z niepełnosprawnością kompensującego dysfunkcje manualne pracownika z wykorzystaniem robotów typu Yumi
The concept of a robotic production center for cooperation with people with disabilities and for compensating manual dysfunctions of an employee using a Yumi type robot – PDF

Agnieszka Terelak-Tymczyna, Eliza Jarysz-Kamińska, Emilia Bachtiak-Radka
Koncepcja i projekt gry dydaktycznej dla potrzeb szkolenia personelu z zakresu Lean Manufacturing
Concept and design of the didactic games for the staff training with the concept of lean manufacturing – PDF

Nr 3 (2020)

Blanka Horvathova, Luboslav Dulina, Eleonora Bigosova
Model of the adaptive dynamic workplace – PDF

Janusz Mleczko, Łukasz Byrdy, Bartosz Cieśla, Karolina Kłaptocz
Modułowa budowa produktów jako szansa na uzyskanie oszczędności w przedsiębiorstwach projektujących i wytwarzających na zamówienie
Modular construction of products as an opportunity to increase cost-effectiveness in engineering to order companies – PDF

Pavlina Pustĕjovska, Edyta Kardas, Radek Toman, Dominik Bařina, Simona Jursova
Models using in metallurgical process management – PDF

Magdalena Rojek, Ewa Dostatni, Izabela Rojek
System workflow jako narzędzie zarzadzania przepływem dokumentów w przedsiębiorstwie
The workflow system as a tool for managing the flow of documents in an enterprise – PDF

Nr 2 (2020)

Maria Baron-Puda, Damian Kolny
Zastosowanie wybranych metod twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii produkcji
The use of chosen creative thinking methods in solving problems of production engineering – PDF

Kateryna Czerniachowska, Radosław Wichniarek
Shelf space allocation models in retail enterprise – PDF

Przemysław Niewiadomski
Gospodarka narzędziowa jako płaszczyzna dyskursu o dojrzałości wytwórców – rozpoznanie w sektorze maszyn rolniczych
Tool management as a plain of discussion on manufacturers’ maturity – identification in the agricultural machinery sector – PDF

Dominika Siwiec, Andrzej Pacana
Analysis of the causes of porosity identified by non-destructive testing – PDF

Nr 1 (2020)

Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Analysis of the exterior door production process using key performance indicators (KPI) – PDF

Rafał Hubicki, Maria Richert, Piotr Łebkowski, Natalia Hubicka
Impact of micro-stoppages on overall equipment effectiveness measure – PDF

Andrzej Jardzioch, Wioletta Marczak
The application of artificial intelligence methods in polyethylene film production process control – PDF

Kamil Kołtało, Beata Oleksiak
Płatkowe powłoki cynkowe na podłożach stalowych
Zinc flake coatings on steel substrates – PDF

Nr 4 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Grznár, Štefan Mozol, Milan Gregor, Vladimír Vavrík
An optimization methodology for sustainable development of production lines – PDF

Janusz Mleczko
Zastosowanie metod teorii ograniczeń i dynamicznego grupowania zadań do wspomagania planowania procesów obróbki cieplnej – PDF

Marcin Topczak, Justyna Patalas-Maliszewska
Model oceny poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Rafał Wojszczyk
Model i metoda oceny jakości implementacji wzorców projektowych – PDF

Nr 3 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Baron-Puda
Paradygmat elastyczności funkcjonalnej w polityce kadrowej przedsiębiorstwa o produkcji jednostkowej – PDF

Aleksandra Greń, Paweł Zaziębło
Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w celu zwiększenia efektywności maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Eckbert Jankowski, Christoph André Dreßler, Duc Tran Anh
Education in the context Industry 4.0 at the Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg – PDF

Milan Martinkovič, Róbert Hodoň, Vladimíra Biňasová, Sławomir Kukla
Implementation of computer simulation in the assembly plant in terms of an innovative solution for workflow optimisation – PDF

Nr 2 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Analysis of the efficiency of machine use on the production line of interior doors – PDF

Grzegorz Gunia
Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw w kontekście przemysłu 4.0 – PDF

Anna Komarnicka, Bartłomiej Jankowski
Dobór zespołów roboczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych – PDF

Paweł Rajczyk
Analiza nowych konstrukcji segmentowych tarcz ściernych przeznaczonych do szlifowania granitu – PDF

Nr 1 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mączewska, Aleksandra Polak-Sopińska
Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną – PDF

Witold Nawrocki
Analiza wybranych wskaźników niezawodności w systemie TPM do integracji procesów produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Analysis of the causes of mechanical damage in production of furniture fronts – PDF

Agnieszka Żyra, Sebastian Skoczypiec
Badania wstępne obróbki elektroerozyjnej w gazie z zastosowaniem dodatkowego chłodzenia przedmiotu obrabianego – PDF

Nr 4 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz POLOCZEK, Andrzej KIEŁBUS
Wpływ czynników produkcyjnych na jakość wysokociśnieniowych odlewów wykonanych ze stopów z grupy Al-Si – analiza z wykorzystaniem diagramu Ishikawy – PDF

Peter POÓR, Josef BASI
Overview of current issues in industry 4.0 implementation – PDF

Zofia ŚWIĘCICKA, Mariola SATERNUS, Bożena GAJDZIK
Model map of the process of implementing a new platinum recovery technology from used car catalysts on the domestic market – PDF

Agnieszka TERELAK-TYMCZYNA, Agata BINIEK, Emilia BACHTIAK-RADKA
Identyfikacja problemów w procesie produkcji mieszanki gumowej z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością – PDF

Vladyslav VLASOV
Increasing the implementation capability of Lean Six Sigma through the integration with a learning organisation concept – PDF

Nr 3 (2018)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK, Sandra GRABOWSKA
Modele biznesowe w przedsiębiorstwach 4.0 – próba identyfikacji założeń użytych do wyznaczenia nowych modeli biznesu – PDF

Ewa GOLIŃSKA
Doskonalenie procesu postępowania z niezgodnością bazujące na raporcie 8D – PDF

Edyta KARDAS, Pavlrna PUSTEJOVSKA
The analysis and improvement of product quality using selected methods and tools in automotive industry enterprise – PDF

Martin KRAJCOVIC, Tomas GREGOR, Monika BUCKOVA
Digital configurator of factories – PDF

Duc TRAN ANH, Christoph Andre DREBLER, Eckbert JANKOWSKI
Social perception of digitization in germany – PDF