2011

Nr 1 (2011)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK
Wieloaspektowe ujęcie wartości produktów przemysłowych na przykładzie wyrobów hutniczych oferowanych klientom instytucjonalnym – PDF

Arkadiusz GOLA, Antoni ŚWIĆ
Algorytm generowania œścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek – PDF

Janusz MLECZKO
Przepływ danych w zarządzaniu operacyjnym wyrobów wariantowych – PDF

Andrzej PACANA, Piotr KUSOWSKI
Intranetowy system zarządzania zleceniami – PDF

Alfred PASZEK
Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Część II: przykład – PDF

Waldemar SKOMUDEK
Strategia w zarządzaniu podmiotem skonsolidowanym działającym w warunkach rynkowych – PDF

Marek WIRKUS, Dariusz MACIĄGOWSKI
Metody określania i wykorzystania zdolności produkcyjnych w warunkach mass customization – PDF

Nr 2 (2011)

 

 

 

 

 

 

 

Waldemar BOJAR, Marek DOERING
Komputerowe wspomaganie zarządzania procesem produkcji prefabrykatów betonowych – PDF

Dominika JAGODA-SOBALAK, Ryszard KNOSALA
Zastosowanie techniki twórczego myślenia de Bono w procesie wdrażania metody SMED na przykładzie praktycznym – PDF

Adrian KAMPA
Wpływ automatyzacji i robotyzacji na organizację produkcji na przykładzie prefabrykatów betonowych – PDF

Grzegorz KŁOSOWSKI
Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli –PDF

Marian KOPCZEWSKI
Rola menedżera we współczesnym zarządzaniu organizacją – PDF

Leszek MICHALCZYK
Home-based teleworking jako system wykorzystujący Internet. Analiza badań – PDF

Edward PAJĄK
Zastosowanie koncepcji lean project podczas działań innowacyjnych – PDF

Dorota STADNICKA, Aleksandra MACH
Symulacja pracy linii produkcyjnej na przykładzie praktycznym – PDF

Dominik ZIMON
Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 – PDF