2012

Nr 1 (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna ANTOSZ, Tomasz WALAS
Doskonalenie procesu oceny dostawców na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa – PDF

Waldemar BOJAR, Wojciech ŻARSKI
Zastosowanie modelu kalkulacji różnicowych do usprawnienia procesu produkcji brykietu opałowego z agrobiomasy – PDF

Dominik KOWAL
Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego – PDF

Przemysław NIEWIADOMSKI, Ewa DOSTATNI
System agentowy jako narzędzie kreowania luki kompetencyjnej menedżera – PDF

Nr 2 (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Adriana HALIKOWSKA, Zofia WILIMOWSKA
Model zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem systemów wieloagentowych – PDF

Justyna PATALAS-MALISZEWSKA
Strategiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym w innowacyjnym przedsiębiorstwie sektora MSP – PDF

Jan REWILAK, Tomasz TOKAJ
Procedura procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP) jako standard zapewnienia jakości dostawców (SQA) w przedsiębiorstwach produkcyjnych – PDF

Marek WIRKUS, Karol BĄK
Efekty zastosowania planowania kroczącego na przykładzie fabryki mebli – PDF

Nr 3 (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław CZADER
Zarządzanie ryzykiem jako element ograniczenia niepewności działania przedsiębiorstwa – PDF

Bożena GAJDZIK
Poziom zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą – PDF

Barbara KARLIŃSKA, Ryszard KNOSALA
Model procesu twórczego a rozwój innowacji procesowych – PDF

Sławomir KŁOS
Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących produkcję na zlecenie klienta – PDF

Nr 4 (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Maria BARON-PUDA
Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych – PDF

Sławomir JUŚCIŃSKI
Innowacyjne ujęcie zarządzania logistycznego obsługą techniczną pojazdów i maszyn rolniczych – PDF

Milan KOVAĆ, Andrea LEŚKOVA, Eubica KOVAĆOVA
Studium pojęcia agile manufacturing w systemach produkcyjnych, wskaźniki agilności dostawców dla zakładów branży motoryzacyjnej – PDF

Piotr KOZIK, Jarosław SĘP
Planowanie zapotrzebowania części zamiennych silnika lotniczego w prototypie informatycznego systemu DEL – PDF