2013

Nr 1 (2013)

 

 

 

 

 

 

 

Józef GAWLIK, Jan REWILAK, Tomasz TOKAJ
Nowe wskaźniki efektywności procesu wdrażania produkcji nowatorskich wyrobów, realizowanego na podstawie wytycznych branży motoryzacyjnej – PDF

Grzegorz GUNIA
Implementacja zintegrowanego systemu informatycznego w małym przedsiębiorstwie przemysłu odzieżowego – PDF

Anna LANDWÓJTOWICZ, Ryszard KNOSALA
Wykorzystanie sieci bayesowskich w szacowaniu ryzyka innowacyjnego – PDF

Przemysław NIEWIADOMSKI, Ewa DOSTATNI
Kompetencje wykonawcze w procesie produkcyjnym na przykładzie praktycznym – PDF

Paweł PAWLEWSKI
Wymagania dla symulacji logistycznych sieci multimodalnych – PDF

Nr 2 (2013)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK
Budowanie kultury bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA, Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ
Wykorzystanie pomiarów jakości w planowaniu procesów innowacji – PDF

Barbara KARLIŃSKA, Ryszard KNOSALA
Sesja twórcza jako sposób kreatywnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie – PDF

Janusz MLECZKO
Wykorzystywanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania w jednostkowej i małoseryjnej produkcji wyrobów – PDF

Paweł PAWLEWSKI
Narzędzia symulacyjne wspomagające modelowanie i projektowanie logistycznych sieci multimodalnych w praktyce – PDF

Nr 3 (2013)

 

 

 

 

 

 

 

Maria BARON-PUDA
Metodologia określania optymalnej wielkości i jakości zatrudnienia w warunkach produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej – PDF

Grzegorz ĆWIKŁA
Stanowisko monitoringu systemów produkcyjnych „in-line” w czasie rzeczywistym – PDF

Monika GRABOWSKA
Przedsiębiorca-innowator w ujęciu Petera Ferdinanda Druckera – PDF

Marek KOKOT, Marek SZYMKOWIAK
Nowoczesne metody zarządzania zasobami energii elektrycznej w zakładzie produkcji płytek ceramicznych – PDF

Andrzej M. LASOTA
Analiza obciążenia pracą metodą OWAS – PDF

Leszek MICHALCZYK
Zespoły wirtualne – analiza przypadku – PDF

Ryszard SERAFIN
Koncepcja systemu adaptacyjnego zarządzania ryzykiem dostaw w procesach produkcyjnych – PDF

Nr 4 (2013)

 

 

 

 

 

 

 

Bożena GAJDZIK
Polityka zmniejszania absencji powypadkowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym –PDF

Marek KUNASZ
Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa – wyniki badań – PDF

Branislav MIĆIETA, Janusz MLECZKO
Uwarunkowania kosztowe wytwarzania wyrobów dostosowanych do potrzeb klienta – PDF

Eugeniusz NIEDZIELSKI
Stałość i zmienność w teorii i praktyce zarządzania – PDF

Przemysław PLECKA
Wybrane metody wyceny modyfikacji systemów ERP – PDF

Agata SZEPTUCH
Zastosowanie logiki rozmytej w badaniach gotowości operacyjnej przedsiębiorstw w procesach zarządzania strategicznego – PDF

Janusz ZĄBEK
Wyrób niezgodny w działalności dealerskiej – PDF