2014

Nr 4 (2014)

14_4

 

 

 

 

 

 

 

Robert CIEŚLAK, Ireneusz WYSOCKI
Badanie struktury platformy montażowej w firmie ELEKTROBUDOWA SA – PDF

Małgorzata JASIULEWICZ-KACZMAREK, Agnieszka MISZTAL, Marcin BUTLEWSKI
Koncepcja holonowego modelu doskonalenia jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach – PDF

Damian KRENCZYK, Małgorzata OLENDER
Zastosowanie teorii gier w planowaniu produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych systemów symulacyjnych – PDF

Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Waldemar SKOMUDEK
Ocena poziomu wiedzy osób kierujących projektami w zakresie stosowania metod zarządzania – PDF

Sabina MOTKA
Uogólniony model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie – PDF

Justyna PRZYCHODZEŃ
Sustainable Oriented Innovations (SOI) – innowacje dla trwałego rozwoju – PDF

Dorota WIĘCEK
Costs determination at the stage of production processes design – PDF

Nr 3 (2014)

14_4

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena BĄCZKOWICZ
Using value stream map and process mapping for vizualization recovery boiler os-5 production – PDF

Sebastian BIAŁOSKURSKI
Wpływ wizerunku na zachowania zakupowe nabywców marnych żywności – PDF

Grzegorz GUNIA
Implementation of an integrated management information system to a sample machine industry enterprise – PDF

Adrian KAMPA
Ekonomiczne uwarunkowania robotyzacji procesów produkcyjnych – PDF

Małgorzata SŁAWIŃSKA, Marcin BUTLEWSKI
Podsystem ergonomiczny jako zasób informacji eksploatacyjnej maszyn – PDF

Sławomir ZATOR
Badania wybranych systemów lokalnego pozycjonowania w przestrzeni – PDF

Nr 2 (2014)

 14_4

 

 

 

 

 

 

Jarosław CHROBOT
System komputerowego wspomagania przygotowania receptur do produkcji pianek poliuretanowych – PDF

Euboslav DULINA, Martin GAŚO
Stereoscopic record in ergonomics – PDF

Remigiusz IWAŃKOWICZ
Zbiór dopuszczalnych planów montażu wielkowymiarowych konstrukcji oceanotechnicznych – PDF

Milena SADOWIŃSKA
Zastosowanie logicznych drzew decyzyjnych do analizy wad w etapie lutowania na fali podczas montażu SMT – PDF

Janusz ZĄBEK
Wybór marki a wybór organizacji – wpływ informacji zwrotnej od klienta na jakość usługi – PDF

Marcin ZEMCZAK, Krzysztof KALINOWSKI
Computer aided order sequencing in a mixed – model assembly system – PDF

Nr 1 (2014)

14_4

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna ANTOSZ, Ilona NOWAK-FRAŃCZAK
Badanie świadomości projakościowej pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa – PDF

Maria BARON-PUDA
Financial and non-financial aspects of motivating employees through job re-design – PDF

Ewa DOSTATNI, Anna KARWASZ, Jacek DIAKUN
Estimating recycling cost at product design stage – PDF

Krzysztof DZIEKOŃSKI, Paweł CZEPIEL
Analiza funkcjonowania systemu kanban w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Grzegorz GRALEWICZ
System automatycznej identyfikacji i zarządzania środkami ochrony indywidualnej w zakładzie pracy – PDF

Tomasz JASIŃSKI
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych przez przedsiębiorstwa eksportujące oraz importujące – PDF

Michaela ROSTEK, Ryszard KNOSALA
Badanie produktywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF