2015

Nr 1 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji – wymiar praktyczny – PDF

Peter BUBENIK, Filip HORAK
Integrating simulation into data mining – PDF

Bożena GAJDZIK
Zarządzanie produktywnością maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Marek KOKOT
Wykorzystanie metod wspomagania produkcji w branży automotive – PDF

Daria PILAWSKA
Schyłek finansowo-premiowych systemów motywacyjnych – PDF

Barbara WASILEWSKA, Ryszard KNOSALA
Kreatywność zaawansowana jako warunek konieczny w procesach innowacyjnych – PDF

Krzysztof ŻYWICKI, Paulina REWERS
Organizacja przepływu ciągłego w procesie produkcyjnym z uwzględnieniem zmienności zapotrzebowania na wyroby – PDF

Nr 2 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Anna Małgorzata DEPTUŁA, Ryszard KNOSALA
Modelowanie oceny ryzyka innowacji technicznych – PDF

Ewa DOSTATNI, Jolanta PIECHOWIAK, Łukasz KOWALSKI
Projektowanie wyrobów AGD z wykorzystaniem metod inwentycznych – PDF

L’uboslav DULINA
The use of tracking systems for ergonomics analysis – PDF

Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Wybrane zagadnienia technicznego przygotowania produkcji wyrobu innowacyjnego – PDF

Robert SZELOCH, Sławomir KŁOS
Analiza efektywności wykorzystania informatycznych systemów do wspomagania zarządzania produkcją – PDF

Marek WIRKUS, Alicja KUKUŁKA
Obliczanie składowej jakości OEE przy wielu operacjach technologicznych – PDF

Nr 3 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Maria BARON-PUDA
Occupational risk asssessment in management of health and safety in workplaces – PDF

Joanna GAJDA
Zaufanie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem – PDF

Tomasz TOKAJ
Koncepcja metodyki ciągłego doskonalenia procesu jakościowego przygotowania procesu produkcyjnego – PDF

Barbara WASILEWSKA, Ryszard KNOSALA
Projekt systemu doboru metod stymulowania rozwiązań technicznych – PDF

Marta ZYGIER
Jak zostać przedsiębiorcą zagranicznym w Polsce? Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w Polsce – PDF

Agnieszka ŻURAW
Przygotowanie przedsiębiorstwa do audytu energetycznego – PDF

Krzysztof ŻYWICKI, Przemysław CHABOWSKI, Piotr DWORCZAK
Zmniejszenie udziału czasów przezbrajania w dostępnym czasie pracy maszyn – PDF

Nr 4 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Maria CIEŚLA, Bogna MRÓWCZYŃSKA
Analiza istotności wprowadzania systemu kaizen w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej – PDF

Jacek HABEL
Zastosowanie baz danych w analizie danych historycznych sprzedaży na potrzeby klasyfikacji pozycji materiałowych i sterowania zapasami – PDF

Dariusz PLINTA, Monika BANACH
Ocena propozycji usprawnień produkcji – PDF

Łukasz Mateusz SURA
Co warto wiedzieć o modnych koncepcjach zarządzania organizacjami? Outsourcing – PDF

Dorota WIĘCEK
Metody szacowania kosztów na etapie projektowania i kształtowania procesów produkcyjnych – PDF

Janusz ZĄBEK
Wpływ elementów koncepcji fenomenologicznej na rozwój organizacji dealerskich – PDF