2016

Nr 1 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Maria CIEŚLA, Rafał MAZUR, Adam BOGACKI, Andrzej GWÓŹDŹ
Model logistycznej obsługi zwrotów sprzętu elektronicznego i elektroniki w sieci handlu detalicznego – PDF

Bożena GAJDZIK
Zastosowanie metody 70-20-10 w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Joanna KRAJEWSKA-ŚPIEWAK
Modelowanie stanu warstwy wierzchniej za pomocą sieci neuronowych – PDF

Eugeniusz NIEDZIELSKI
Partycypacja pracownicza w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – PDF

Estera PIETRAS
Zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji – PDF

Beata SIUTA-STOLARSKA
Zagadnienie ryzyka w rozwoju produktu – PDF

Paweł ZĄBEK
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w aspekcie zapalności pyłów organicznych – PDF

Nr 2 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Beata NONAS, Ewa STANIEWSKA
Identyfikacja przyczyn występowania wyrobów niezgodnych w kontekście funkcjonowania łańcucha dostaw – PDF

Małgorzata OLENDER
Wspomaganie podejmowania decyzji w dynamicznych sieciach wytwarzania – PDF

Łukasz POLOCZEK, Andrzej KIEŁBUS
Wpływ czynników technologicznych na jakość odlewów ze stopów aluminium – PDF

Łukasz SOBASZEK, Antoni ŚWIĆ, Arkadiusz GOLA
Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych – PDF

Kinga STECUŁA
Wykorzystanie modelu OEE do wyznaczenia efektywności maszyn – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych – PDF

Agnieszka ŻYRA
Elektroerozyjne drążenie żarowytrzymałych stopów niklu – PDF

Nr 3 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław CHROBOT
Systemy śledzenia produkcji / kontroli przepływu – uniwersalne rozwiązania wobec dedykowanych aplikacji – PDF

Izabela D. CZABAK-GÓRSKA, Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ
Wskaźniki zdolności jakościowej dla rozkładów skośnych – studium przypadku – PDF

Teresa MYJAK
Zmiany wewnątrz organizacji w opinii osób zatrudnionych na umowy pracownicze i niepracownicze – PDF

Paulina REWERS, Adam HAMROL, Krzysztof ŻYWICKI, Przemysław CHABOWSKI
Metodyka postępowania przy wprowadzaniu poziomowanej produkcji – PDF

Michaela ROSTEK, Ryszard KNOSALA
Porównanie dwóch sposobów podziału wskaźników produktywności uwzględniając procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych – PDF

Halyna SAVINA, Iuliia GRYSHAIEVA
Rola i miejsce sektora państwowego we współczesnej gospodarce – PDF

Nr 4 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Anna BORATYŃSKA-SALA
Banki „efektów” w teorii i praktyce TRIZ – PDF

Izabela D. CZABAK-GÓRSKA
Karty kontrolne x̅ i r dla rozkładów skośnych – studium przypadku – PDF

Karol DĄBROWSKI, Katarzyna SKRZYPEK
Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej i automotive – PDF

Łukasz DRAGUN
Analiza ryzyka metodą FMEA pracy wentylatora powietrza świeżego jako elementu systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej – PDF

Ewelina KOSICKA, Dariusz MAZURKIEWICZ, Arkadiusz GOLA
Model adaptacyjnego algorytmu wspomagania decyzji w systemie utrzymania ruchu – PDF

Dagmara MICHTA, Bożena KACZMARSKA
Źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach – wyniki badań – PDF