2017

Nr 1 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof EJSMONT, Jan LIPIAK
Zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie poligraficznym – studium przypadku – PDF

Edyta KARDAS
Wykorzystanie narzędzi jakości do oceny jakościowej wybranego produktu – PDF

Andrzej MATRAS, Wojciech ZĘBALA
Badania toczenia spiekanych proszkowo materiałów z zastosowaniem oprogramowania production module – PDF

Wacław GIERULSKI, Ryszard SERAFIN
Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych – PDF

Beata SZCZERBA
Wykorzystanie notacji BPMN jako metody wspomagającej automatyzację procesów na przykładzie systemu zarządzania reklamacjami w branży motoryzacyjnej – PDF

Marek WIRKUS, Jacek BAJORSKI
Wypadki i sytuacje niebezpieczne w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy – PDF

Nr 2 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Alicja KUKUŁKA
Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych – PDF

Karolina ŁAKOMY, Krzysztof NOWACKI
Metodyka oceny bezpieczeństwa użytkowania maszyn – PDF

Agata NOWAK, Dominik WYSZYŃSKI
Precyzyjne cięcie laserem tlenku cyrkonu IV (ZrO2) – PDF

Katarzyna SKRZYPEK, Karol DĄBROWSKI
Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży metalowej i automotive – PDF

Katarzyna SZWEDZKA, Jan LIPIAK
Model PDCA w procesie implementacji zmiany w przedsiębiorstwie – PDF

Wojciech ZĘBALA, Andrzej MATRAS, Tadeusz OTKO
Zaawansowana metoda symulacyjna zwiększenia efektywności obróbki stopu niklu – studium przypadku – PDF

Nr 3 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

L’uboslav DULINA, Martin GAŚO, Miroslava KRAMAROVA, Dariusz PLINTA
Wydajność pracowników i ergonomiczny program prewencyjny – PDF

Joanna GAJDA
Ryzyko jako ważny element działalności biznesowej w świetle badań autorskich – PDF

Bożena GAJDZIK
Zarządzanie czasem pracy w hutnictwie – analiza sektorowa i studium przypadku – PDF

Adam MAŃKA
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie w kontekście teorii ograniczeń – PDF

Janusz MLECZKO, Maria BARON-PUDA
Kształtowanie struktury kwalifikacyjnej zatrudnienia w warunkach produkcji kastomizowanej – PDF

Joanna SADŁOWSKA-WRZESIŃSKA, Edward KOWAL
Rola specjalisty BHP w kształtowaniu psychospołecznych aspektów kultury bezpieczeństwa – PDF

Jarosław STAŃCZYK
Zastosowanie max-plus algebry w modelowaniu i analizie efektywności systemów produkcyjnych –PDF

Nr 4 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Anna BORATYŃSKA-SALA
Prawa rozwoju systemów technicznych jako narzędzie kształtowania nowego produktu – PDF

Anna Małgorzata DEPTUŁA, Ryszard KNOSALA
Innowacje i ich ryzyko – czy warto próbować? – PDF

Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA, Krzysztof FIEGLER
Ocena potencjalnych efektów wdrożenia innowacji organizacyjnej w systemie produkcyjnym na przykładzie IPOsystemu – PDF

Bożena KACZMARSKA, Wacław GIERULSKI, Arkadiusz KWAPISZ, Dagmara MICHTA
Ocena stanu techniki i ochrona patentowa w procesie transferu technologii – PDF

Aleksander MOCZAŁA
Kooperacja i kooperencja w procesie innowacji – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach – PDF