2019

Nr 4 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Grznár, Štefan Mozol, Milan Gregor, Vladimír Vavrík
An optimization methodology for sustainable development of production lines – PDF

Janusz Mleczko
Zastosowanie metod teorii ograniczeń i dynamicznego grupowania zadań do wspomagania planowania procesów obróbki cieplnej – PDF

Marcin Topczak, Justyna Patalas-Maliszewska
Model oceny poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Rafał Wojszczyk
Model i metoda oceny jakości implementacji wzorców projektowych – PDF

Nr 3 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Baron-Puda
Paradygmat elastyczności funkcjonalnej w polityce kadrowej przedsiębiorstwa o produkcji jednostkowej – PDF

Aleksandra Greń, Paweł Zaziębło
Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w celu zwiększenia efektywności maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Eckbert Jankowski, Christoph André Dreßler, Duc Tran Anh
Education in the context Industry 4.0 at the Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg – PDF

Milan Martinkovič, Róbert Hodoň, Vladimíra Biňasová, Sławomir Kukla
Implementation of computer simulation in the assembly plant in terms of an innovative solution for workflow optimisation – PDF

Nr 2 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Analysis of the efficiency of machine use on the production line of interior doors – PDF

Grzegorz Gunia
Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw w kontekście przemysłu 4.0 – PDF

Anna Komarnicka, Bartłomiej Jankowski
Dobór zespołów roboczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych – PDF

Paweł Rajczyk
Analiza nowych konstrukcji segmentowych tarcz ściernych przeznaczonych do szlifowania granitu – PDF

Nr 1 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mączewska, Aleksandra Polak-Sopińska
Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną – PDF

Witold Nawrocki
Analiza wybranych wskaźników niezawodności w systemie TPM do integracji procesów produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Analysis of the causes of mechanical damage in production of furniture fronts – PDF

Agnieszka Żyra, Sebastian Skoczypiec
Badania wstępne obróbki elektroerozyjnej w gazie z zastosowaniem dodatkowego chłodzenia przedmiotu obrabianego – PDF