2020

Nr 2 (2020)

Maria Baron-Puda, Damian Kolny
Zastosowanie wybranych metod twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii produkcji
The use of chosen creative thinking methods in solving problems of production engineering – PDF

Kateryna Czerniachowska, Radosław Wichniarek
Shelf space allocation models in retail enterprise – PDF

Przemysław Niewiadomski
Gospodarka narzędziowa jako płaszczyzna dyskursu o dojrzałości wytwórców – rozpoznanie w sektorze maszyn rolniczych
Tool management as a plain of discussion on manufacturers’ maturity – identification in the agricultural machinery sector – PDF

Dominika Siwiec, Andrzej Pacana
Analysis of the causes of porosity identified by non-destructive testing – PDF

Nr 1 (2020)

Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Analysis of the exterior door production process using key performance indicators (KPI) – PDF

Rafał Hubicki, Maria Richert, Piotr Łebkowski, Natalia Hubicka
Impact of micro-stoppages on overall equipment effectiveness measure – PDF

Andrzej Jardzioch, Wioletta Marczak
The application of artificial intelligence methods in polyethylene film production process control – PDF

Kamil Kołtało, Beata Oleksiak
Płatkowe powłoki cynkowe na podłożach stalowych
Zinc flake coatings on steel substrates – PDF