nr 3-4 (2021)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management, Vol. 24, No. 1-2 (2021)

Spis treści | Table of contents – PDF

Jarosław Chrobot
Flexible production flow control systems – PDF

Ewa Kaczmar-Kolny, Dorota Więcek.
Kalkulacja kosztów docelowych wykorzystująca metodę rachunku kosztów działań (Estimating costs using a target costing method) – PDF

Lucas Ost, Holger Seidlitz, Felix Kuke, Manoja Rao Yellur, Jonas Krenz, Lars Ulke-Winter
Adaptive GFRP rotor blades and additive manufacturing of the molding tools – PDF

Katarzyna Przybyła, Dominika Biniasz
Konflikty w logistycznym zespole projektowym — studium przypadku (Conflicts in the logistics project team — a case study) – PDF

Monika Wajcht, Arkadiusz Gola
Analiza celowości wdrożenia systemów zarządzania jakością w świetle opinii pracowników z branży spożywczej (Analysis of the advisability of implementing quality management systems in the light of the opinions of workers in the food industry company) – PDF

© PTZP 2023. Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023. 

Mobirise.com

Created with Mobirise ‌

Best HTML Maker